Woongebied volgens de plannen

1. Op percelen gelegen in woongebied mag men bouwen, verbouwen en wonen