Op percelen in woongebied mag men bouwen, verbouwen en gaan wonen

De meest aangewezen en snelste manier om aan informatie te komen is een bezoek te brengen aan de technische dienst van de gemeente of stad waar de grond is gelegen.

Daar kan u best vragen naar de bestemming van het perceel volgens het goedgekeurde gewestplan. Als het perceel in een van de verschillende soorten woongebied ligt, kan u er gaan wonen en mag U er dus ook bouwen. Ligt het perceel buiten die zone, dan is het niet zeker dat U er mag bouwen of verbouwen.