Erfdienstbaarheden

1. Een overeenkomst waarin een erfdienstbaarheid wordt gevestigd moet worden overgeschreven op het hypotheekkantoor om tegenstelbaar te zijn aan derden.

2. Na 30 jaar kan men een zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheid verkrijgen door verjaring.