Verkrijging door verjaring van erfdienstbaarheden

 

1. Om tegenstelbaar te zijn aan derden moet men een overschrijving van de erfdienstbaarheid op het hypotheekkantoor bekomen.

2. Na 30 jaar kan men een zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheid verkrijgen door verjaring.

 

 

Volgende bladzijde >>