De bodem

Milieubeleid is een bevoegheid van de Gewestelijke overheid geworden.

1. In Vlaanderen heeft de decreetgever gebruik gemaakt van deze bevoegdheid