Overdracht van onroerende goederen die in Belgie gelegen zijn

 

1. Overdrachten bij overeenkomst van onroerende goederen die in Belgie gelegen zijn, moeten worden overgeschreven op het hypotheekkantoor om aan derden tegenstelbaar te zijn.

2. Over de overdracht ingevolge overlijden zal men informatie vinden op het regsitratiekantoor

3. Op overdrachten ten bezwarende titel wordt een registratierecht geheven

 

 

rechtinbelgie@2747.com