Onroerend goed en een boom in Vlaanderen

1. Het vellen van een hoogstammige boom mag alleen mits voorafgaandelijke stedebouwgundige vergunning.

2. Akten waarbij een bos in stukken wordt verdeeld moeten gemeld worden aan Bosbeheer en aan het College van burgemeester en schepenen.