Het vellen van een hoogstammige boom mag alleen mits voorafgaandelijke stedebouwgundige vergunning.

 

Diameter van de boom op 1 meter hoogte :