Akten waarbij een bos in stukken wordt verdeeld moeten gemeld worden aan Bosbeheer en aan het College van burgemeester en schepenen.

 

De notaris zal deze informatie overmaken na het verlijden van de akte.

 

Een bos is minstens 5 hectare groot.

 

In Vlaanderen bestaat een Bosdecreet.

Er moet een bosbeheersplan worden opgesteld.