Toebehoren inzake koop-verkoop

 

Artikel 1615 Belgisch Burgerlijk Wetboek (BW): "De verplichting om een zaak te leveren strekt zich uit tot haar toebehoren en tot alles wat voor haar blijvend gebruik bestemd is."

Het toebehoren van onroerende goederen

Stoffelijk toebehoren

Onroerende goederen door bestemming van de huisvader

Voorwerpen geplaatst voor de dienst en de exploitatie van het erf

Onroerend making door blijvende verbinding met het erf

De eigendomstitels en andere stukken betreffende het onroerend goed

Juridisch toebehoren

De erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten

Stedenbouwkundig attest en bouwvergunning

Bodemattest

 

2747.com / law / sale / accessories

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht