law : sale : act

Woningbouwwet 1971

artikel 1: toepassingsgebied
artikel 2 : uitsluitingen
artikel 3 : verwijzing naar het BW
artikel 4 : overgang grond en opstallen
artikel 5 : overgang van eigendom en van het risico
artikel 6 : aansprakelijkheid van aannemer en architect
artikel 7: verplichte vermeldingen
artikel 8 : de prijs
artikel 9 : eindoplevering en voorlopige oplevering
artikel 10 : betalingen
artikel 11 : verbod op beding van wederinkoop
artikel 12 : vlotooingswaarborg
artikel 13 : sancties
artikel 14 : strafbepalingen
artikel 15 : inwerkingtreding

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen.

juridische adviesverlening