law : sale : act

Woningbouwwet 1971

Artikel 11

De overeenkomst mag geen beding van wederinkoop inhouden.