Woningbouwwet 1971

Artikel 8


De prijs waarvan sprake is in artikel 7, e, is de prijs op de dag van de ondertekening van de overeenkomst.

  De Koning bepaalt de modaliteiten van de herziening van de prijs.

juridische adviesverlening