Het voorschot bij een aankoop van vastgoed in Belgie

.

.

De notaris heeft de verplichting het voorschot te boeken op naam van de koper. Hij zal het slechts vrijgeven bij de notariŽle akte. In navolging van een cassatie-arrest van 9 juni 1970, dient de notaris de gelden te blokkeren en slechts aan te wenden tot zuivering van het goed. Er wordt namelijk gesteld dat de overhandiging van de gelden aan de notaris een lastgeving insluit om niet over de gelden te laten beschikken voordat de hypotheek is doorgehaald en aldus over de opdracht beschikt om de hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers te betalen. Door het stellen van een waarborg, waarborgt de koper de betaling aan de verkoper enerzijds van een deel van de schuld indien de verkoop doorgaat, of anderzijds van een mogelijke schadevergoeding indien de verkoop niet doorgaat. Dit voorschot of deze waarborg dient door de notaris geplaatst te worden op een rubriekrekening op naam van de koper. Indien de notaris deze gelden op naam van de verkoper plaatst kunnen de eventuele schuldeisers van de verkoper hierop beslag laten leggen. .

Worldwide - Belgie