De wet Breyne (Woningbouwwet)

Toepassingsgebied:

- goederen waarop de wet van toepassing is

- overeenkomsten waarop de wet van toepassing is

Gevolgen van de wet Breyne:

- Grondregels

- Vormregels

- Voltooiingswaarborg

- Sancties

2747.com / law / sale / advance payment

contact

Notarieel Koop-verkooprecht

Notarieel recht

Overeenkomstenrecht

 

de authentieke akte moet vermelden dat alle voorschriften van de artikelen 7 en 12 van deze wet nageleefd worden

 

De notaris vermeldt in de verkoopakte de overeenkomst waarbij de borgtocht werd verleend en voegt een afschrift van die overeenkomst bij de verkoopakte.