De notaris als raadsman : koopakte

Fiscaal advies inzake de koopakte

Inkomstenbelasting - Registratierechten - BTW - Successierechten

Gunstmaatregelen
De notaris moet het inlassen van bepaalde bedingen met het oog op het verkrijgen van gunstmaatregelen aan zijn klant aanraden.

Actie
De notaris moet zijk klant soms een bepaalde actie aanraden.