Aankoop van een boerderij

Zie ook: Vlaanderen en Brussel

Klein beschrijf

Art. 53 W. Reg.

Als landgoed wordt aanzien, het onroerend goed dat hetzij voor landbouwbedrijf aangewende of bestemde gebouwen en gronden, hetzij uit dergelijke gronden alleen bestaat.

In ... is het klein beschrijf afgeschaft in Brussel.

 

2747.com / law / sale / agriculture

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht