Klein beschrijf bij aankoop van een landgoed

Zie ook: Belgie en Brussel

 

2747.com / law / sale / agriculture / Belgie

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

Artikel 53 Vlaamse wetboek van registratierechten anno 2006:

Het bij artikel 44 vastgestelde recht wordt tot 5 ten honderd verminderd in geval van verkoop van de eigendom:

1 van onroerende landgoederen waarvan het kadastraal inkomen een bij koninklijk besluit vast te stellen maximum niet te boven gaat.

Wordt als landgoed aangezien, het onroerend goed dat hetzij uit voor landbouwbedrijf aangewende of bestemde gebouwen en gronden, hetzij uit dergelijke gronden alleen bestaat;