Koop-verkoop overeenkomst: jaarlijkse belastingen op vastgoed

Onroerende voorheffing

3. Belastingen: De kopers zullen alle openbare lasten en belastingen, hetzij aan de Staat, de Provincie of de Gemeente, met betrekking tot het verkochte privatief, dragen vanaf heden.

Verrekening van de onroerende voorheffing

Het aandeel der onroerende voorheffing voor dit jaar werd door de kopers aan de verkopers betaald.