Verkoop op lijfrente

Partijen verklaren deze koopprijs thans om te zetten in een lijfrente die gevestigd wordt op het hoofd van .... zoals hierna bepaald.

Lijfrente
De koper verbindt zich ertoe aan de herkoper een maandelijkse rente zullen betalen van .....

Lijfrente 2007: topics - dialogen - clausules