Openbare verkopen

Vrijwillige openbare verkopen

Voorbeeld van een lastenkohier (2005) voor de openbare verkoop van onroerende goederen.

 

Gerechtelijke openbare verkopen

Roerende goederen kunnen zowel door notaris als gerechtsdeurwaarder openbaar verkocht worden.

Bepaalde openbare verkopingen van onroerende goederen moeten worden gehouden ten overstaan van de Vrederechter.

De notaris kan onroerende goederen openbaar te koop aanbieden. Hij heeft daarop het monopolie. Soms echter zal het aankoopcomite van de Belgisch staat openbare verkopen van onroerende goederen die de staat toebehoren organiseren.

 

2747.com / law / sale / auction

contact

Gerechtelijke verkopen

Onderhandse verkoop van onroerend goed

Gerechtelijke verkoop van onroerend goed

De openbare verkoop

Bij de openbare verkoop van een onroerend goed door een notaris zal de koper een hoger percetage aktekosten betalen dan bij een onderhandse verkoop (1.)

Het is soms mogelijk verdieren te pikken in een openbare verkoop. Wanneer er niet meer hoger wordt geboden, kan de notaris vragen wie verdieren zet (2.)

Bij iedere openbare verkoop van onroerende goederen stelt de notaris alvorens te verkopen, de verkoopsvoorwaarden op. Om te weten onder welke voorwaarden men kan kopen, zal men zich dus bij de verkoophoudende notaris informeren (3.)

(4.)

(5.)