Verdieren bij een openbare verkoop in de landelijke gebieden van de Provincie Antwerpen

De notaris laat opbieden bij een openbare verkoop. Bij bekomt daarbij een bepaalde prijs. Niemand wilt nog hoger bieden.

Dan kan de notaris vragen wie verdieren wilt zetten.

Iederen kan nog bovenop de prijs verdieren zetten.

Dit betrekent dat iedereen die verdieren zet, 10% krijgt van de het bedrag aan verdieren dat hij gezet heeft.

Maar dit betrekent ook dat de verkoopprijs steeds verhoogt, want iedere verdieren die gezet worden verhogen de verkoopprijs.

Uiteindelijk in een bepaalde zitdag wordt het goed definitief toegewezen. Iedereen die verdieren gezet heeft zal worden uitbetaald. Dit geld wordt afgehouden van de koopprijs.

Iets anders is een openbare verkoping met 0,5% instelpremie

Daar wordt het bedrag van 0,5% alleen uitbetaald aan degene die het hoogste geboden heeft in een zitdag. Deze instelpremie wordt gevoegd bij de kosten die de koper moet betalen.