Openbare verkoping van onroerende goederen in Belgie

Deze verkopingen worden gehouden voor een notaris.

Het ereloon van de notaris wordt berekend op basis van barema K.

Contacteer de auteur van deze pagina.