Bankrekening en de koop- verkoopovereenkomst

Witwaswet

Art. 10bis. Witwaswet anno 2006 schrijft voor dat een aantal professionelen (vastgoedmakelaars, notarissen, bankiers) het rekeningnummer moet vermelden in de verkoopsovereenkomst waarover de betaling per cheque of overschrijving loopt ingeval van verkoop van een onroerend goed.

Tot maximaal 15.000 euro kan het voorschot ten belope van maximum 10 procent van de verkoopprijs cash betaald worden.

Bovendien zal de vastgoedmakelaar en de notaris die zou vastellen dat niet voldaan werd aan deze verplichting, onmiddellijk de witwas cel moeten verwittigen anno 2006. Maar de verplichting op het bankrekeninnummer te vermelden rust alleen op diegene op wie de witwaswet van toepassing is. Koper en verkoper zullen daar meestal niet onder vallen. Wel moet de notaris de witwascel verwittigen als hij merkt dat dat een vastgoedmakelaar het rekeningnummer niet vermeld heeft in de compromis.

 

2747.com / law / sale / bankaccount

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht