Koop-verkoop van een bouwgrond

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Kopen in een verkaveling

Informatieverschaffing in de publiciteit

Klein beschrijf

Er is teruggave van de registratierechten mogelijk (art. 57 W. Reg.). De op te richten woning moet een bescheiden woning zijn.

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht