De bouwvergunning

Zie ook: Vlaanderen en Brussel

Inzake de Woningbouwwet (verkoop op plan)

Artikel 7 van de woningbouwwet voorziet in de vermelding van de bouwvergunning in de verkoopsovereenkomst. Toch kan het ook zijn er voorzien wordt dat de overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een bouwvergunning. In dat geval moet de verkoper zich ertoe verbinden de bouwvergunning binnen de maand na ontvangst aan de kope rter kennis te zullen brengen.

 

2747.com / law / sale / building permit

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht