Overeengekomen lasten bij verkoop

Het staat de koper en verkoper vrij hun onderlinge verbintenissen te regelen.

Registratierechten

De registratierechten zullen in de eerste plaats berekend worden op de overeengekomen verkoopprijs en de lasten (artikel 45 W Reg).

 

2747.com / law / sale / burden

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht