De verkoop van de handelszaak

Hoofdelijke gehoudendheid voor belastingschulden

Deze gehoudenheid is enkel ten belope van de prijs die de overnemer betaalde.

Artikel 442bis WIB (1997), werd beoordeeld door het Hof van Cassatie in een arrest van 30 juni 2004. Wanneer de overnemer niet alleen een prijs betaald, doch ook schulden overneemt, strekt zijn hoofdelijke gehoudenheid zich enkel uit ten belope van de prijs die hij betaalde, zonder toevoeging van de waarde van de schulden die de overnemer van de handelszaak mee heeft overgenomen.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

Hof van Cassatie 30 juni 2004

Tijdschrift voor notarissen 2006, p. 219

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht