Overdracht van een handelszaak

Bij koop-verkoop van een handeszaak.

Aard van de verrichting

 

Inhoudelijke voorwaarden

 

Voorwerp

 

Prijs

 

Gevolgen

 

Verplichtingen van partijen

Sinds 1997 moet de overdrager een fiscaal certificaat verschaffen.

 

Bewijs van de overeenkomst

 

Verkoop van dezelfde handelszaak aan twee onderscheiden personen

 

2747.com / law / sale / business

contact

De handelszaak

Vennootschappenrecht

Bestuur van vennootschappen

Burgerlijk recht

 

Overdracht van een handelszaak

Waarop moet de notaris letten en welke formaliteiten dient hij te verrichten vooraleer de overdarcht kan ondertekend worden?

1. Hypothecaire staat aanvragen

2. nagaan of facturen neerlegeld zijn op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

 

7. Wordt er mededingingsverbod opgelegd?

9. Fiscaal certificaat vragen van afwezigheid van belastingschulden ter vermijding van:

- de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht ten aanzien van de fiscus

- de hoofdelijke aansprakelijkheid