Soms kan de nieuwe eigenaar lopende huurovereenkomsten opzeggen

1. De eigenaar kan een uitzettingsbeding in de huurovereenkomst bedingen, maar soms wordt de werking van deze clausule teniet gedaan door de wet

2. De huurder moet zorgen dat zijn huurovereenkomst een vaste datum heeft

Zie ook: HUUR - duur - opzeg