De huurder moet zorgen dat zijn huurovereenkomst vaste datum heeft

Volgens het wetboek van registratierechten moet iedere huurovereenkomst worden geregistreerd en door de registratie verkrijgt ze een vaste datum.

In de praktijk wordt soms vergeten om onderhandse huurovereenkomsten te laten registreren

Door de vaste dagtekening, wordt de huurovereenkomst tegenstelbaar aan de koper krachtens artikel 1743 Burgerlijk Wetboek.

Een mondelinge huurovereenkomst is op die wijze meestal niet tegenstalbaar aan de koper. Toch zijn er soms uitzonderingen voorzien in de woninghuurwet, de pachtwet of de handelshuurwet.

De handelshuurder is beschermd, zelfs al heeft zijn overeenkomst geen vast edatum

Zodra de handelshuurder reeds 6 maanden het eigendom betrekt, wordt hij beschermd tegen uitzettingsbedingen

"Hetzelfde geldt wanneer de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen vůůr de vervreemding, ingeval de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft."
(Bron: artikel 12 Handelshuurwet)