Meerwaardebelasting bij verkoop

Meerwaardebelasting op gronden

Gedurende 8 jaren na de aankoop van een grond, zal een prive persoon in de inkomstenbelasting belast worden indien men verkoopt.

Handelaars in onroerende goederen en vennootschappen, moeten altijd de meerwaarde aangeven als inkomen. Een prive persoon die teveel koopt en verkoop op korte termijn, zal als een handelaar in onroerend goed beschouwd worden.

 

Meerwaardebelasting op gebouwen

Gedurende 5 jaren na de aankoop van een gebouw, zal een prive persoon in de inkomstenbelasting belast worden indien men verkoopt.

Uitzonderingen:
- het eigen woonhuis: hiervoor is nooit meerwaardebelasting verschuldigd.
-

Handelaars in onroerende goederen en vennootschappen, moeten altijd de meerwaarde aangeven als inkomen. Een prive persoon die teveel koopt en verkoop op korte termijn, zal als een handelaar in onroerend goed beschouwd worden.

 

Meerwaardebelasting op aandelen

Slechts zeer uitzonderlijk van toepassing.

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht