De waarborg bij een koop-verkoopovereenkomst

1. Bij verkoop op plan moet vooral de niet-erkende aannemen een belangrijke bankwaarborg aan de koper verschaffen