Verkoop op plan: de bankwaarborg

Ingeval van verkoop op plan van een onroerend goed, is er voor de koper een gevaar dat het bouwwerk nooit zal voltooid worden.

Vandaar dat de Wet Breyne werd ingevoerd in de jaren '70 van de 20ste eeuw.

 

Voor de erkende aannemers is de waarborgverplichting beperkt gebleven tot 5%

 

Voor niet-erkende aannemers moet er een bankwaarborg zijn. Deze dient duidelijk de voltooing van de werken te waarborgen of de terugstorting van de door de koper reeds gestorte bedragen.

 

Volgende bladzijde >>