Koop-verkooprecht

Verkoop in het Belgisch Burgerlijk Wetboek

De verkoop is uitgewerkt in het Burgerlijk Wetboek. Voorzover partijen niets anders zijn overeengekomen, zullen de wettelijke regels van toepassing zijn.

 

Verbintenissen van de verkoper

Levering: toebehoren

Vrijwaring tegen uitwinning

Vrijwaring wegens verborgen gebreken

 

Verbintenissen van de koper

In ontvangst nemen

De prijs betalen

Zekerheden voor de verkoper

 

2747.com / law / sale / civil

contact

De notariele akte

Notarieel recht

Het opstellen van notariele akten

De verkoopakte

Beslagrecht

Burgerlijk recht