De koop akte
BW - Boek 3 - Titel VI. : Koop

Hoofdstuk VIII. - Overdracht van schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten

Art. 1689. Bij de overdracht van een schuldvordering, van een recht of van een rechtsvordering tegen een derde, geschiedt de levering tussen overdrager en overnemer door afgifte van de titel.