De koop akte
BW - Boek 3 - Titel VI. : Koop

Hoofdstuk VIII. - Overdracht van schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten

....
Art. 1691. De schuldenaar die te goeder trouw heeft betaald alvorens de overdracht hem ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend, wordt bevrijd.

  De te goeder trouw zijnde schuldenaar kan de gevolgen van elke rechtshandeling die ten opzichte van de overdrager is gesteld, inroepen ten opzichte van de overnemer, voordat de overdracht aan hem ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend.

Rechtsleer - Wetsgeschiedenis