Belgisch Burgerlijk Wetboek

TITEL VI. - KOOP - Verplichtingen van de verkoper

AFDELING I. - ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1602. De verkoper is verplicht duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt. Ieder duister of dubbelzinnig beding wordt tegen de verkoper uitgelegd.

Art. 1603. Hij heeft twee hoofdverplichtingen, de door hem verkochte zaak te leveren, en die te vrijwaren.

juridische adviesverlening 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Vergelijking met de Verplichtingen van de verkoper in het Italiaanse Burgerlijk Wetboek

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht