Wetgeving in verband met de koop-verkoop overeenkomst in Belgie

In het Burgerlijkwetboek vinden we de basiswetgeving .

In het Gerechtelijk Wetboek vinden we de procedure in verband met de verkoop van onroerende goederen die toebehoren aan minderjarigen, onbekwaamverklaarden en gefailleerden .

De wet Breyne (verkoop op plan) .

This page in English.

Contacteer de auteur van deze pagina.