Verplichte vermeldingen in de verkoopsvoorwaarden

- Artikel 1582 Ger.W. schrijft een aantal verplichte vermeldingen voor inzake de verkoopsvoorwaarden bij uitvoerend beslag op onroerend goed:

Dag van de verkoop

Overwijzing van de prijs aan de ingeschreven schuldeisers en aan de schuldeisers die een bevel hebben doen overschrijven

Maatregelen die voor de bekendmaking zullen worden genomen

- Artikel 1596 Ger.W. bepaalt dat de kosten door de koper moeten worden betaald binnen de termijn die in de verkoopsvoorwaarden is bepaald.

Termijn voor betaling van de kosten

- Rechtspraak legt de notaris de verplichting op om de huurtoestand in de verkoopsvoorwaarden te beschrijven.

- Verplichte vermeldingen eigen aan elke verkoop: BTW-optie, pachtwet, ruimtelijke ordening, ...

Beslag op onroerend goed 2007: topics - dialogen - clausule