Bij verkoop gaat het eigendomsrecht onmiddelijk over (art. BW).

Het is mogelijk een opschortende voorwaarde te voorzien in een koopovereenkomst.

Bij vrijwillige openbare verkoop kan de notaris de verkoopsvoorwaarden vermelden in het proces-verbaal van toewijzing ofwel er een afzonderlijke akte van maken.

Commandsverklaring is aan strikte voorwaarden onderworpen.