Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek III Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten

Commentaar

Heel deze wetgeving is er gekomen door Richtlijn Consumentenkoop van het Europese Parlement en de Raad van 25 mei 1999.

De omzetting van de richtlijn in nationaal recht diende tegen 1 januari 2002 rond te zijn.

In andere Europese lidstaten werd een bijzondere consumentenwet uitgevaardigd. In Belgie werd het Burgerlijk Wetboek herschreven.