Contract van koop-verkoop in Belgie

Onderhandse verkoopsovereenkomst

Vlaanderen - Wallonie

De basis van een koop-verkoop contract zit in de beschrijving van het eigendom en de prijs .

Voor de koop-verkoop van onroerend goed wordt in de algemene voorwaarden voorzien of het goed vrij is van gebruik, wie als notaris zal optreden en wanneer, en verder wordt afgesproken hoe de onroerende voorheffing zal verdeeld worden .

Voor de koop-verkoop van een appartement dienen ook concrete afspraken te worden gemaakt met betrekking tot hoe de gemeenschappelijke kosten van het gebouw zullen betaald worden .

In een contract over de verkoop van grond zal me moeten aanduiden of het bouwgrond is dat men verkoopt .

.

Notarissen geven een gratis ongevallen verzekering aan de kopers .

Voor werken aan gebouwen sinds 1 mei 2001 is soms een postinterventiedossier vereist .

This page in English. Er bestaat ook specifiek Vlaamse wetgeving in verband met het koop-verkoop contract.

Contacteer de auteur van deze pagina.