Koop-verkoop contract voor appartementen

MEDE-EIGENDOM :
A) De kopers zullen zich onderwerpen aan de bepalingen van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom en inwendige orde van het appartementsgebouw alsook aan de beslissingen regelmatig genomen door de algemene vergadering.
B) De kopers verbinden er zich toe om vanaf het ogenblik van de ingenottreding de periodieke lasten zijnde het aandeel in het werkkapitaal van de gemeenschap van eigenaars te betalen, en vanaf heden de bijdragen in het reservekapitaal van de gemeenschap van eigenaars.
De verkopers verklaren
dat de algemene vergadering tot op heden niet heeft besloten tot buitengewone kosten, die opeisbaar zouden worden na deze overeenkomst
of dat de algemene vergadering heeft besloten tot de hiernavolgende buitengewone kosten die opeisbaar worden na deze overeenkomst :
...
C) Het aandeel van de verkopers in het reservekapitaal wordt overgedragen aan de kopers.

Contacteer de auteur van deze pagina.

Een schriftelijke koop-verkoop overeenkomst kan heel eenvoudig zijn, maar wat men niet voorzien heeft in de overeenkomst daarop zal wetgeving van toepassing zijn.