Het post-interventiedossier bij een verkoopovereenkomst in Belgie

Sedert 1 mei 2001 mogen bepaalde werken aan een onroerend goed niet meer uitgevoerd worden, zonder het opstellen van een postinterventiedossier.

Bij verkoop van het onroerend goed moet dit post-interventiedossier aan de koper overhandigd worden door de verkoper.

Postinterventiedossier
Op vraag van de instrumenterende notaris of er voor het hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de verkoper ontkennend, en bevestigt hij dat er aan dit eigendom reeds sinds één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

Bij het opstellen van een koop-verkoopovereenkomst zal eventueel een postinterventiedossier moeten aanwezig zijn

De verkopers bevestigen dat er aan het verkochte goed sinds 1 mei 2001 geen uitvoering van werken werd aangevat door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

Contacteer de auteur van deze pagina.