De koop-verkoopovereenkomst in Vlaanderen in het bijzonder

Hier moeten we speciaal letten op het bodemsaneringsdecreet. Men zal over een bodemattest moeten beschikken men mag overgaan tot het ondertekenen van een koop-verkoop contract betreffende grond .

Verder heeft het Vlaamse Decreet Ruimtelijke Ordening (DORO) verplicht aan professionelen om de tekst van artikel 99 op te nemen in elk koop-verkoop contract betreffende onroerende goed .

Verder heeft de Vlaamse Wooncode voor een aantal achtergestelde buurten een voorkooprecht voor de sociale huisvestingsmaatschappijen ingevoerd bij iedere verkoop van vastgoed. Men zal dan moeten verkopen onder opschortende voorwaarde van de niet uitoefening van dit voorkooprecht .

Bij de verkoop van een bos in Vlaanderen moet men rekening houden met het bosdecreet .

Men zal erop letten of het eigendom leegstaat.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht