Algemene voorwaarden in een koop-verkoop contract voor vastgoed volgens Belgisch recht

BOSDECREET :
In uitvoering van artikel 91 van het BOSDECREET verklaren de verkopers op erewoord dat zij de kopers voor het sluiten van deze overeenkomst op de hoogte hebben gebracht van alle verplichtingen die op grond van de in artikel 91 van het BOSDECREET opgesomde artikelen en hun respectievelijke uitvoeringsbesluiten werden opgelegd met betrekking tot het bij deze verkochte goed.

Contacteer de auteur van deze pagina.

Een schriftelijke koop-verkoop overeenkomst kan heel eenvoudig zijn, maar wat men niet voorzien heeft in de overeenkomst daarop zal wetgeving van toepassing zijn.