Kopij van een verkoopakte

De overschrijving op het hypotheekkantoor

Verkoop, deling, regelingsakte eot, ... van onroerende goederen moeten anno 2006 worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. De notaris bezorgt daartoe anno 2006 een afschrift van de akte aan de hypotheekbewaarder. De hypotheekbewaarder zal dit afschrift na de overschrijving terug aan de notaris bezorgen. Het overschrijvingsrelaas zal op het afschrift zijn aangebracht.

Het ereloon van de hypotheekbewaarder voor de overschrijving (2001).

 

Het afschrift van de notariele verkoopakte

De notaris kan een afschrift maken van de originele akte (minuut).

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht