Gerechtelijke verkopingen

art. 1186 : .... geheel of gedeeltelijk aan minderjarigen, aan onbekwaamverklaarden of aan personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd krachtens de artikelen 488bis, a) tot k), van het Burgerlijk Wetboek toebehoren .... machtiging vragen.

art. 1187 : minderjarigen, onbekwaamverklaarden, personen aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegevoegd krachtens de artikelen 488bis, a) tot k), van het Burgerlijk Wetboek of aan personen die geïnterneerd zijn ingevolge de wet op de bescherming van de maatschappij, en aan andere personen

art. 1188 : afwezigen wier vermoedelijke erfgenamen de voorlopige inbezitstelling verkregen hebben, en aan andere personen

art. 1189 : nalatenschappen aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving of tot onbeheerde nalatenschappen

art. 1190 : de onroerende goederen die tot een failliete boedel behoren