Gerechtelijke verkopingen

art. 1191 : Openbare verkoping ten overstaan van de Vrederechter in andere kanton dan dat waar het goed gelegen is

art. 1192 : Bepaling datum van de veiling door de notaris in overleg met de Vrederechter

art. 1193 : Op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende goederen